21 września 2015

Indeterminizm, determinizm i autodeterminizm

"Z punktu widzenia filozofii człowieka, czyli antropologii filozoficznej wyróżnia się trzy stanowiska w kwestii wolności: determinizm, indeterminizm i autodeterminizm. To pierwsze głosi, że człowiek podlega najrozmaitszym ograniczeniom (np. biologicznym, społecznym, psychologicznym itp.) wobec tego nie jest istotą wolną (wolność to swego rodzaju złudzenie, a nawet niewiedza o tychże ograniczeniach). Stanowisko drugie utrzymuje, że człowiek nie podlega absolutnie żadnym ograniczeniom, nawet takim jak normy moralne – jest panem swej egzystencji. Zgodnie z trzecim stanowiskiem, człowiek nie jest ani istotą całkowicie zdeterminowaną, ani absolutnie wolną, gdyż choćby przez wzgląd na wolność innych osób oraz na dobro innych, sam na siebie nakłada pewne ograniczenia, czyli sam siebie determinuje (co zresztą jest takim racjonalnym wyrazem jego wolności vs irracjonalistyczne pojmowanie wolności w indeterminizmie)." Paweł Przywara, Problem wolności w sztuce

1 maja 2015

7 kwietnia 2015

OPANOWANE


Przez najbliższe trzy tygodnie w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie będzie można zobaczyć moje obrazy. Prace na tę wystawę gromadziłam blisko 10 lat. 

Pokazuję nie tylko znane publiczności barwne migawki z beztroskiego świata, ale i obrazy, poprzez które kontempluję nieskończoność. Aureole wypełnione światłem i niebem.

Organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy, który odbędzie się 9 kwietnia 2015, o godz. 18.00 w Galerii Stuki Współczesnej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 1

Beata Wąsowska